string(0) ""

Ευρήματα έρευνας σχετικά με τη vegan διατροφή στους σκύλους ανατρέπονται

Στέλλα Πανοπούλου

27/05/2024

Photo: Shutterstock

Πριν δύο χρόνια, δημοσιεύτηκε μια μελέτη η οποία υποστήριζε ότι μια ισορροπημένη vegan διατροφή είναι “η πιο υγιεινή και λιγότερο επικίνδυνη διατροφική επιλογή για τους σκύλους”.

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε μια έρευνα η οποία αμφισβητεί τα παραπάνω ευρήματα. Βασισμένοι στην ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη έρευνα, οι επιστήμονες της δεύτερης υποστήριξαν ότι η σύνδεση μεταξύ της διατροφής και της υγείας του σκύλου (ή, πιο σωστά, της αντίληψης που έχει ο κηδεμόνας για την υγεία του σκύλου του) είναι απειροελάχιστη.

Για να κατανοήσει κανείς πώς οι ερευνητές που συμμετείχαν στη δεύτερη μελέτη κατέληξαν σε διαφορετικό συμπέρασμα από την πρώτη, χρειάζεται να κατανοήσει πρώτα πώς διενεργήθηκε η προηγούμενη έρευνα για τη vegan διατροφή των σκύλων, και γιατί οι επιστήμονες φαίνεται να διαφωνούν μεταξύ τους ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες μελέτες για τις επιπτώσεις της vegan διατροφής στην υγεία των σκύλων. Κάποιες από αυτές είναι πειραματικές μελέτες συγκεκριμένων πληθυσμών, κατά τις οποίες μετριούνται διάφορες παράμετροι σχετικές με την υγεία των σκύλων, ενώ αυτοί τρέφονται με vegan διατροφή για κάποιο διάστημα.

Η πιο μακροχρόνια έρευνα διήρκεσε 12 μήνες και δημοσιεύτηκε το 2024. Στα πλαίσιά της, 15 σκύλοι έτρωγαν ξηρά σκυλοτροφή που αποτελούνταν αποκλειστικά από φυτικά υλικά. Όλοι οι σκύλοι παρέμειναν υγιείς και δεν παρουσίασαν εμφανείς παρενέργειες. Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου στην έρευνα, δηλ. μια ομάδα σκύλων που να τρεφόταν με κρέας, ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκριση μεταξύ τους. Επομένως, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό σημαίνει πως μια φυτική διατροφή είναι πιο υγιεινή για τους σκύλους από μια “παραδοσιακή” διατροφή βασισμένη στο κρέας.

Κάποιες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί υποστηρίζουν ότι οι σκύλοι που ακολουθούν μια vegan διατροφή έχουν καλύτερη υγεία από τους σκύλους που τρώνε άλλες τροφές. Παρόλα αυτά, οι έρευνες αυτές βάσιζαν τα ευρήματά τους σε πληροφορίες που είχαν δώσει εθελοντικά οι κηδεμόνες απαντώντας στα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, μας δείχνουν ουσιαστικά τι θεωρούν οι κηδεμόνες και πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση της υγείας των κατοικιδίων τους, και όχι ποια είναι πραγματικά αυτή η κατάσταση.

Η πιο εκτεταμένη τέτοια έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2022, συγκέντρωνε τα στοιχεία περισσότερων από 2000 κηδεμόνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών τόσο για τους κηδεμόνες, όσο και για τους σκύλους. Στα πλαίσια της έρευνας, ζητήθηκε από τους κηδεμόνες να θυμηθούν λεπτομέρειες σχετικά με την κτηνιατρική φροντίδα που έχει λάβει ο σκύλος τους (π.χ. συχνότητα επισκέψεων, φαρμακευτική αγωγή) και να δηλώσουν πόσο υγιής θεωρούσαν ότι είναι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι vegan σκύλοι φάνηκε να έχουν καλύτερη υγεία από τους παμφάγους. Παρόλα αυτά, οι στατιστικές αναλύσεις δεν εστίασαν στον ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, όπως είναι η ηλικία ή η φυλή του σκύλου που μελετάται.

Η νέα έρευνα αναθεωρεί τα συμπεράσματα των προηγούμενων

Η νέα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε βασίστηκε σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της αρχικής έρευνας, με τη χρήση διαφορετικών στατιστικών τεχνικών μέσω τον οποίων δημιουργήθηκαν μοντέλα που εξηγούν αποτελεσματικά τα δεδομένα. Ακόμα, ελέγχθηκε η επιρροή άλλων μεταβλητών που αφορούν τόσο τον κηδεμόνα και τον σκύλο, όσο και τη διατροφή του τελευταίου.

Για παράδειγμα, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με την ηλικία, το φύλο, και το μορφωτικό επίπεδο του κηδεμόνα, καθώς και το φύλο, τη φυλή, την ηλικία του κάθε σκύλου, και το αν είχε στειρωθεί. Κάποια στατιστικά μοντέλα περιλάμβαναν, επίσης, μεταβλητές που σχετίζονταν με την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας.

Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι οι αντιλήψεις των κηδεμόνων σχετικά με την υγεία των σκύλων επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία του σκύλου – όσο πιο νεαρός ήταν ο σκύλος, τόσο πιο θετική ήταν η αντίληψη του κηδεμόνα σχετικά με την υγεία του. Η ανάλυση συμπεριέλαβε κι άλλες μεταβλητές. Για παράδειγμα, φάνηκε ότι οι νεότεροι κηδεμόνες δήλωναν ότι οι σκύλοι τους βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση.

Τα μοντέλα που εξηγούσαν καλύτερα απ’ όλα τα δεδομένα ήταν αυτά που περιλάμβαναν μεταβλητές σχετικά με την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας. Για παράδειγμα, οι συχνές επισκέψεις στον/στην κτηνίατρο συνδέθηκαν με κηδεμόνες που δήλωναν χειρότερη κατάσταση υγείας για το κατοικίδιό τους. Παρόλα αυτά, η σύνδεση μεταξύ της vegan διατροφής και της κατάστασης της υγείας των σκύλων βάσει των δηλώσεων των κηδεμόνων ήταν πολύ περιορισμένη σε όλα τα μοντέλα, είτε συμπεριλαμβάνονταν οι κτηνιατρικές μεταβλητές είτε όχι. Αυτό σημαίνει ότι, όταν λαμβάνει κανείς υπόψη άλλες μεταβλητές, οι υποτιθέμενες θετικές επιπτώσεις της vegan διατροφής εξαφανίζονται.

left arrow
right arrow

Πώς κατέληξε η αρχική έρευνα σε θετικά συμπεράσματα για τη vegan διατροφή;

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στη δεύτερη μελέτη εξήγησαν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή με σιγουριά, αλλά υπέθεσαν ότι το αποτέλεσμα σχετιζόταν με το μη αντιπροσωπευτικά μεγάλο ποσοστό vegan σκύλων στην έρευνα – 13% στην έρευνα, 1% στον γενικό πληθυσμό. Ακόμα, βρέθηκε ότι σχεδόν όλοι οι κηδεμόνες που τάιζαν vegan διατροφή τους σκύλους τους, ήταν οι ίδιοι vegan ή vegetarian. Αυτό μας κάνει να ξανασκεφτούμε τα αποτελέσματα της έρευνας, αν λάβει κανείς υπόψη ότι βασίζονται σε δηλώσεις των κηδεμόνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για την υγεία των κατοικιδίων τους, καθώς υπάρχει περίπτωση οι διατροφικές συνήθειες των κηδεμόνων να επηρεάζουν την αντίληψή τους.

Ποια διατροφή είναι καλύτερη;

Δεν μπορεί κανείς να καταλήξει σε ακλόνητα συμπεράσματα σχετικά με το ποια διατροφή είναι καλύτερη για την υγεία των σκύλων, βασιζόμενος μόνο στα ευρήματα των παραπάνω ερευνών. Επίσης, οι περισσότερες vegan σκυλοτροφές του εμπορίου παράγονται με τις ίδιες διαδικασίες που παράγονται και οι “παραδοσιακές” τροφές που βασίζονται στο κρέας. Πολλά υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτές είναι επίσης τα ίδια. Με τόσες ομοιότητες κατά την παραγωγή τους, δεν βγάζει πολύ νόημα η μία διατροφή να είναι τόσο πιο υγιεινή από την άλλη.

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την υγεία του σκύλου είναι η διατροφή του να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύπτει όλες τις ουσιαστικές ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά.

Από τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τις vegan διατροφές για τους σκύλους. Δεν έχει, όμως, αποδειχθεί ούτε η ύπαρξη σημαντικού οφέλους.

Πηγή: The Conversation

Σχετικά άρθρα

Πώς να προστατεύσετε το κατοικίδιό σας στην παραλία

Τα προϊόντα που θα κρατήσουν τον σκύλο σας άνετο και ασφαλή στην παραλία

Τι να κάνετε όταν ο σκύλος σας δεν θέλει κάποιο μέλος της οικογένειας